สุขภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาไม่ต่างจากผู้คนที่ชายแดน การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีสถานะ เป็นเรื่องลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง องค์กรชุมชนในพื้นที่เช่น คลินิคแม่ตาวให้การรักษาพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ผู้คนยากไร้ กรณีไหนที่บาดเจ็บรุนแรงไม่สามารถรักษาได้ คลินิคจะส่งไปยังโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ องค์กรช่วยไร้พรมแดน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนกเล็กๆ ในคลินิค เริ่มต้นที่แผนกผลิตขาเทียม และล่าสุดเมื่อปลายปี 2009 ได้เริ่มสนับสนุนคลินิกฝังเข็ม

ประชากรที่หลบหนี ซ่อนตัว หรืออาศัยอยู่ตามป่าเขาชายแดนไทย-พม่า มักอยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่จะเข้าถึงบริการ สาธารณสุขขึ้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ได้ หน่วยปฐมพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ ที่พูดภาษาท้องถิ่น จะนำยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่จำเป็น ไปบริการชาวบ้าน ในป่าเขาบริเวณชายแดน และจะส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในกรณีที่จำเป็น รวมทั้งได้บริการฉีดวัคซีน ที่จำเป็นแก่เด็ก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คลินิคแม่ตาวซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 1989 เพื่อให้บริการด้านสาธารณขั้นพื้นฐานแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ยากไร้ชาวแพม่า คลินิคได้ให้บริการครอบคลุมการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานมากขึ้น พอกับจำนวนผู้ที่มารับบริการที่ปีๆ หนึ่งมีจำนวนมากกว่า 90.000 คน และถือเป็นศูนย์กลางในการให้การอบรมแก่พนักงานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชากรข้ามชาติในพื้นที่   มูลนิธิฯ ในขณะนั้นปี 2002 ภายใต้ชื่อ Help Without Frontiers ได้เริ่มให้การสนับสนุน โดยได้รับงบจากรัฐบาลท้องถิ่น ให้การสนับสนุน แผนกผลิตขาเทียม แผนกศัลยกรรม แผนกทันตกรรม และในปี 2010 นี้ในช่วงปลายปีได้เริ่มให้การสนับสนุนแผนกฝังเข็ม

 
แผนกฝังเข็ม คลินิคแม่ตาว (ปลายปี 2009 - ปัจจุบัน)
 

การฝังเข็มเป็นการรักษาโรคทางเลือกที่มีผู้นิยมน้อย แต่ที่นี่เป็นแผนกสุดท้ายเมื่อผู้ป่วยรักษาไม่หาย จากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ในแต่ละวันผู้ป่วยถูกส่งมาจากแผนกต่างๆ ในคลินิค และมีแนวโน้ม จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพราะอย่างน้อยทุกคนก็ยังเหลือหวังสุดท้ายว่าจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วย

Dr. Uli ชาวเยอรมันวัย 74 ปี ผู้มีประสบการณฺ์เรื่องการฝังเข็มในประเทศสีลังกาเป็นเวลาอันยาวนาน เป็นผู้ก่อตั้งแผนกนี้ขึ้นใน ปี 2009 และได้ฝึกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม Dr. Uli ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระดูกใน วันที่ 30 ธันวาคม 2010 แต่ภาระกิจและเจตนารมย์ที่จะให้การฝังเข็มเป็นทางเลือก และความหวังสุดท้ายของผู้ป่วย ยังคงอยู่ต่อไป

Dr. Uli ผู้ก่อตั้งแผนกฝังเข็ม
เทคนิคการฝังเข็ม ที่สืบถอดเป็นวลานาน
   
แผนกขาเทียม คลินิคแม่ตาว ( ปี 2001 - ปัจจุบัน)
 

อุบัติเหตุจากการถูกกับระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น ในประเทศพม่าและตามแนวชายแดนที่มีการวางระเบิดเป็นจำนวนมาก คนที่ถูกระเบิดส่วนมากต้องถูกตัดแขน ขาทิ้ง ในแต่ละปี มีเหยื่อจากการถูกกับระเบิดจำนวนกว่า 250 คน เข้ามารักษาตัวที่คลินิกแม่ตาว แทบทุกรายต้องมีการตัดอวัยวะทิ้งจนเหลือแต่โคนขา จากนั้นผู้ป่วยก็จะได้รับการเสริม ้อวัยวะเทียมที่มีความทนทาน สามารถใช้ได้นานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดย อวัยวะเทียมเหล่านี้ ช่วยสำหรับผู้ป่วย สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

มอแคร์ ที่ที่เคยเหยียบกับ ระเบิด ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการโครงการ และอบรมเจ้าหน้าที่ ให้สามารถให้บริการ ผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อได

 

   
 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org