โครงการตัดเย็บเสื้อผ้ามุ่งสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยเฉพาะผู้หญิงหรือแม่ ที่ไม่มีทักษะด้านการตัดเย็บหรือใช้จักรเย็บผ้ามาก่อน โครงการฝึกทักษะ พื้นฐานในการตัดเย็บ รวมถึงการสร้างแบบในกรณีที่สนใจ

เจ้าหน้าที่จะได้รับค่าแรงรายเดือนที่เมื่อเทียบกับโรงงานทั่วไปแล้วดีกว่า พร้อมสวัสดิการเ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ เช่น อาหาร ค่ารักษาะยาบาล เป็นต้น

งานหลักของโครงการนี้คือการผลิตชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียน ชุดนักเรียนในปีนี้ยังเป็นชุดกีฬา เสื้อสีฟ้าและกางเกงวอร์มสีน้ำเงิน ส่วนครูได้รับเสื้อยึดคอโปโลสีขาว ปักตราสัญลักษณ์องค์กร รวมทั้งยังได้ผลิตกระเป๋ากันน้ำ BiBiBag เพื่อแจกจ่ายแก่เด็กในโครงการ ทั้งในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง โดยเฉพาะศูนย์การเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

ชุดนักเรียน และ ชุดกีฬา
  มูลนิธิฯ โดยโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าได้ทำการผลิตชุดนักเรียนและชุดกีฬา แก่นักเรียนที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทุกปีตามมติความต้องการของศูนย์การเรียน ทั้งยังได้ผลิตสำหรับศูนย์อื่นในราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วย
   
เครื่องแบบครู และองค์กรอื่น
  นอกจากชุดนักเรียนแล้วโครงการยังรับสั่ง/ตัด เครื่องแบบครูและองค์กรอื่นๆ โดยตลอดปีที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ให้ความสนใจสั่งตัด แต่ด้วยกำลังคนไม่พอและช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ จะยุ่งกับงานชุดนักเรียน และกระเป๋าทำให้สามารถรับงานเสริมได้ไม่มาก อาทิ เช่น  เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของแผนกฝังเข็ม คลินิคแม่ตาว เครื่องแบบครูศูนย์การเรียนทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิและศูนย์อื่นๆ แจคเก็ต และงานอื่นๆ ตามลูกค้าสั่ง
 
   

กระเป๋ากันน้ำ BiBi Bag

  กระเป๋า BiBi Bag  รุ่นแรก ที่ได้รับการออกแบบจาก Mr. Max นักศึกษามหาวิทยาลัยการออกแบบจากประเทศอิตาลี่ จำนวน 250 ใบ ได้ถูกนำไปแจกจ่ายเพื่อการทดลอง ซึ่งแยกเป็นศูนย์การเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจำนวน 4 ศูนย์คือ LDF, NBD, PYD และ KM 42 อ. พบพระ และ จำนวน 96 ใบถูกแจกจ่ายไปยังศูนย์ที่ตั้งในพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศไทย-พม่า ชุดที่สองได้ผลิตกระเป๋าจำนวน 2,000 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นที่ 3 ถึงระดับสูงสุดของศูนย์การเรียน โดยได้จัดอบรมเรื่องการใช้กระเป๋าอย่างถูกวิธีด้วย
 
 

ต้องการสั่งตัด หรือพูดคุยรายละเอียด
โทร. 081 953 8535 (ภาษาไทย และ อังกฤษ)
โทร. (ภาษาพม่า)
email : maesot@helpwithoutfrontiers.org

 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org