กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา งานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที เพื่อบรรเทา ให้ความทุกข์ยากนั้นให้เบาบางลง ไม่ว่าจะเป็นผู้หลบหนีจากการสู้รบ ตามแนวชายแดนเข้ามายังประเทศไทย เราจะให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้มีอาหาร และยารักษาโรคจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อสรุปในการให้ความช่วยเหลือระยะยาวต่อไป รวมทั้งกรณีศูนย์การเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ การบรรเทาปัญหาโดยการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าตอบแทนครูผู้สอน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ จนกว่าจะสามารถหาผู้สนับสนุนระยะยาวต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นอีกเจตนารมณ์ของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
ในพื้นที่ชายแดนมักมีเหตุการณ์ ที่สร้างความสูญเสียให้แก่ผู้คน เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผู้หนีภัย ทั้งทางเศรษฐกิจและสงคราม ทำให้ผู้ลำบากเหล่านี้หนีเข้ามายังประเทศไทย แม้แต่ผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยมานานหลายปีแล้ว ยังเผชิญกับปัญหามากมาย ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถมีชิวิตอยู่อยากปรกติสุขได้ งานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจึงเป็นงานหนึ่ง ที่ให้องค์กรสามารถ ช่วยผู้คนเหล่านี้ได้อย่างทันถ่วงที เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดเดาหรือวางแผนล่วงหน้าได้ อาทิเช่น เกิดการสู้รบระหว่าง The Karen National Liberation Army (KNLA) และ รัฐบาลทหารพม่า (SPDC/DKBA) ทำให้ผู้คนจำนวนกว่า 3 พัน หนีตายข้ามมายังประเทศไทยด้าน ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง เมื่อปี 2009 องค์กรได้ส่งข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่งนุ่งห่ม และยารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ

เหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่ได้ยุติลง เพียงแต่พื้นที่รบกันของทหารพม่า และชนกลุ่มน้อยเปลี่ยนไป ย้ายไป หรือ อาจจะพูดได้ว่ากระจายกว้างกว่าเดิมมาก ต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกัน ทั้งชาวพม่าและกะเหรี่ยงจำนวนกว่า 20,000 คน หนีเข้ามายังฝั่งไทย ศูนย์การเรียน New Day ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดน ได้รับผลกระทบมูลนิธิฯ จึงได้อพยพเด็ก ผู้ปกครองจำนวนกว่า 60 ชีวิต ไปหลบยังอีกศูนย์การเรียนที่ปลอดภัยเป็นเวลา 2 คืน 2 วัน โดยจัดส่งอาหารสามมื้อตลอดระยะเวลาที่หลบเพื่อความปลอดภัย

ในขณะเดียวกันทีมประกอบอาหาร ได้จัดทำอาหารโดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากศูนย์การเรียนและอาสาสมัครที่อยากช่วย ประกอบอาหารบรรจุในภาชนะโฟมแจกจ่ายแก่ผู้หลบหนีการสู้รบจำนวน 26.500 กล่อง ในเดือนธันวาคม ยังคงมีผู้หลบหนีเข้ามายังฝั่งไทย บริเวณอำเภอพบพระ บ้านแม่โกนเกน มูลนิธิฯได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น จัดทำอาหารบรรจุพร้อมรับประทานส่งยังค่ายชั่วคราวที่ทางการไทยจัดให้ โดยได้รับการบริจาคข้าวสารจากองค์กร “Thai-Burma-Border-Consortium” รวมทั้งยังได้แจกจ่ายเครื่องนอนที่จำเป็นเช่น ผ้าห่ม นม ปลากระป๋อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Save the Children UK อีกด้วย
 

ร่วมสมทบทุนงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

   
  กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
 
ไฟไหม้หมู่บ้าน อ.พบพระ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org