ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือโครงการต่างๆ ภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนได้ดังนี้

 

สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน สนับสนุนการศึกษา แคมเปญ #SchoolRescue เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก 2,250 คน
อุปกรณ์การเรียน 2,500 บาท / ปีการศึกษา
ชุดนักเรียน 250 บาท / ปีการศึกษา
อาหารกลางวัน 3,300 บาท / ปีการศึกษา
นม และ ผลไม้ 350 บาท / ปีการศึกษา
รวม 6,400 บาท ต่อ คน ต่อ ปีการศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 3,000 บาท ต่อคน ต่อ ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แคมเปญ #SchoolRescue
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก 2,250 คน
Napat Wattanawongsi (Machima)
ณภัทร วัฒนะวงศี (มัชฌิมา)
โทร 080-8014508
Email : machima@helpwithoutfrontiers.org

วิธีการ บริจาคสมทบมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน มีวิธีดังต่อไปนี้

 

บริจาคโดยโอนผ่านทางธนาคาร

  ชื่อบัญชี : มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
(Help without Frontiers Foundation Thailand)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด
เลขที่บัญชี : 212-2-67133-2
SWIFT : KASITHBK
   
 

บริจาคเป็นธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินไปษณีย์

  ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน สั่งจ่าย ปณ.แม่สอด 63110
ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

 


กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคาร :
ใคร่ขอความกรุณาผู้บริจาคนำสำเนาใบโอนเงิน มายังโทรสาร (Fax) 055-546112 หรือแจ้ง 081 953 8535 เพื่อที่จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว

กรณีบริจาคตามแคมเปญ #SchoolRescue เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก 2,250 คน ท่านจะได้รับรายงานการเกี่ยวกับการสนับสนุนและรายงานการเงิน

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แคมเปญ #SchoolRescue เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก 2,250 คน
Napat Wattanawongsi (Machima)  / ณภัทร วัฒนะวงศี (มัชฌิมา) โทร 080-8014508
Email : machima@helpwithoutfrontiers.org
จาคสมทบมูลนิธิโดยบัตรเครดิต ด้วยระบบ Pay Pal

 

 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org